Vertikala marknader

För att nå ut till företag på bästa sätt, använder sig Geodis Wilson ett nytt tillvägagångssätt – en vertikal marknadsstrategi. En vertikal marknad är företag som delar en produkt, tjänst eller process. Alla med sina egna logistikbehov.

                              

                             

                            

Geodis Wilson gör sina kunder mer konkurrenskraftiga genom att kombinera högkvalitativa godstransporter i en integrerad helhetslösning.

Med hjälp av detta kan våra kunder öka synligheten och hanterbarheten i deras leveranskedja och minska risker och kostnader. Genom att sammarbeta med våra kunder skapar vi skräddarsydda lösningar utifrån de utmaningar de möter i sin verksamhet.

Våra lösningar bygger på kompetens inom spedition, ett globalt nätverk av kontor, agenter och en genomgående hög nivå av hög service.

Ett nytt sätt att tillfredsställa dina fraktbehov

För att nå ut till företag på bästa sätt, använder sig Geodis Wilson ett nytt tillvägagångssätt – en vertikal marknadsstrategi. En vertikal marknad är företag som delar en produkt, tjänst eller process. Alla med sina egna logistikbehov.

Förståelse för branschspecifika krav
Vårt centrala fokus är att förstå värdet av de drivrutiner som påverkar er verksamhet. Detta betyder att vi använder våra experter för att följa utvecklingen i er bransch och sedan arbeta med er tillsammans på ert branschspråk för att driva er verksamhet framåt, genom att skräddarsy kompletta lösningar för att möta era behov.

Lyssna till dig som kund
Vid utformningen av vår vertikala marknadsstrategi såg vi till att vi från början visste vad våra kunder ville ha. Vårt beprövade kontrolltornskoncept är en integrerad del av processen och erbjuder en perfekt blandning av strategiska, taktiska och operativa styrmöjligheter på global bas. På grund av att vi tar fullt ansvar får ni en ”one-stop-shop” med många olika globala tjänster för att möta era leveranskrav. Öppenhet skapas genom eSolutions tjänster så som Freight Planner och Freight Navigator och kvalitets och säkerhetsfrågor tillgodoses genom regelbunden mätning av nyckeltal så att du vet att ditt projekt hanteras korrekt och i tid.

Skräddarsydda logistiklösningar förbättrar resultatet
Den stora fördelen med det vertikala marknadskonceptet är att det rör sig om viktiga områden som gäller för alla företag men fokus på specifika faktorer som påverkar din bransch. Vi kan förbättra din verksamhet genom att direkt relatera till dina processer- administrativa, operativa, informativa eller ledningsrelaterade processer för att öka din nettovinst och därmed ditt aktievärde. Med andra ord kommer vi använda vårt vertikala marknadskoncept för att möta din branschs individuella transportbehov och genom att säkerställa detta i samråd med er, ökar vi er vinst.

För ytterligare information om våra vertikala marknader, skicka et e-mail till oss.

World map