Miljö

miljø

Ett företag som du känner dig stolt över är mycket roligare att arbeta för, därför strävar vi på Geodis Wilson, i vår dagliga verksamhet att kontinuerligt arbeta för att förbättra vår miljö och vårt sociala ansvar. Som ett av de ledande fraktbolagen har vi ett särskilt ansvar för samhället, miljön, våra medarbetare och våra kunder.

Genom den globala ISO 1400 certifieringen och Geodis Wilsons ”Blue Attitude” program för hållbar utveckling, är vårt mål att modernisera våra transportflöden och göra dem miljövänligare i hela världen. Att arbeta för en hållbar transport industri är en central del av Geodis Wilsons globala strategi.

Tjänster för en grön transport kedja

Optimera logistiken för en bättre miljö
Att bli mer miljövänliga medför att vi blir mer effektiva och kommer att göra ditt godsflöde mer kostnadseffektivt på lång sikt. Låt våra specialister inom Business Solutions att granska dina flöden i syfte att göra dem mer effektiva och miljövänliga.
Läs mer här.

Samlastningar
En effektivare leveranskedja minskar utsläppen.

Järnväg
Mer miljövänligt

Tilläggstjänster

Miljö-kalkylatorn
Om du önskar uppskatta miljöbelastningen för din nästa transport, kontaka oss för tillgång till vår webbaserade emissionskalkylator

Utsläpps beräkningar/rapporter
Medför periodisk sammanställning av utsläpp för alla transporter. Mätning och utvärdering av utsläpp är det första steget till framgångsrik miljöledning.

Anpassade miljöutbildningar och information om kommande lagar och förordningar
Online utbildning i miljöfrågor med fokus på transportindustrin. En bra plattform för att göra miljöfrågorna till en del av ditt dagliga arbete.

Blue invoice
Som standard erbjuder vi e-faktura till alla våra kunder.

Miljörevisioner
Våra experter inom logistik, miljö och ekonomi kan erbjuda revision av din verksamhet. Revisionen är speciellt utformad enligt dina önskemål.

Kontakt

Vänligen kontakta Geodis Wilson för ytterligare information eller råd om hur du kan göra dina transporter mer hållbara.

miljo@se.geodiswilson.com

Användbara länkar:
Geodis Wilson Blue Attitude

 

HITTA DITT LOKALA KONTOR

World map